Habarlar

 • Dünýä üpjünçilik zynjyryny üpjün etmek üçin sanly tehnologiýa açary

  Bu ýere gelýänler 28-nji noýabrdan 2-nji dekabra çenli Pekinde geçirilen ilkinji Hytaý Halkara üpjünçilik zynjyry sergisinde Hytaý Milli Nebit Korpusynyň arassa energiýa üpjünçiligi modeli barada öwrenýärler WANG ZHUANGFEI / CHINA GÜNI Hünärmenler global logistika ...
  Koprak oka
 • “Hewei” topary Milipol Pari Paris 2023-de sergi açar

  “Hewei Group” 14-nji noýabrdan 17-nji noýabr aralygynda Milipol Pari Parisde 2023-nji ýylda sergi açar. Friendshli dostlarymyzy 4F-072 stendimize çagyrýarys. Iň täze howpsuzlyk barlagymyzy, terrorçylyga we EOD önümlerini hödürläris....
  Koprak oka
 • Hytaý-Asean halkara ynsanperwer magdan kän ...

  2023-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Hewei Toparyň topary Şan şäherinde geçirilen Hytaý-Asean Halkara Ynsanperwer Mina Arassalaýyş Forumyna we Täze enjamlar sergisine gatnaşmak üçin ýokary tehnologiýaly önümleri (Mine Detektor, Portable rentgen skaner ulgamy we Portable Lazer atyş ulgamy we ş.m.) getirdi. ...
  Koprak oka
 • Guşak, global hyzmatdaşlygyň ösmegi

  Hytaýyň Energetika Gurluşyk Korporasiýasynyň ýa-da PowerChina-nyň işgärleri dekabr aýynda Nepaldaky gidroelektrostansiýanyň gurluşyk meýdançasynda işleýärler.[Surat / Sinhua] Pandemiýanyň haýallamagy sebäpli on ýyllyk başlangyç Hytaýyň hyzmatdaşlygynda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Daşary söwdany gyzdyrmak üçin çäreler

  SHI YU / CHINA GÜN Resminamasy eksportyň ösüşini ýokarlandyrmak üçin göni ýaýlym sergilerine täzeden başlamaga çagyrýar Chinaakynda Hytaýyň daşary söwdasyny goldamaga we söwdany optimizirlemäge gönükdirilen jikme-jik we anyk syýasat höweslendirmelerini öz içine alýan gollanma ...
  Koprak oka
 • Robotlaryň edip biljek zady: kofe demlemekden başlap howpsuz ...

  Ma Çing |chinadaily.com.cn |Täzelenen: 2023-05-23 Täzelik bilen dolandyrylýan dünýäde robotlar durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.7-nji Bütindünýä aňtaw kongresinde akylly robotlar ajaýyp kapabilini görkezip, merkezi sahna çykýarlar ...
  Koprak oka
 • “Hewei” topary 11-nji Hytaý halkara sergisine gatnaşdy ...

  2023-nji ýylyň 11-nji maýyndan 14-nji maýyna çenli "Täze syýahat üçin täze başlangyç nokady, täze enjam üçin täze enjam Escort" mowzugy bilen Pekiniň Şougang konwensiýa we sergi merkezinde 11-nji Hytaýyň polisiýa enjamlary boýunça halkara sergisi açyldy.Bei ...
  Koprak oka
 • Milletiň jemi içerki önüminiň ösüşi garaşylýandan has güýçli

  2022-nji ýylyň 19-njy awgustynda Pekiniň CBD sebitine görnüş. 2022-nji ýylyň çärýegi, nokat ...
  Koprak oka
 • Tehniki öwrülişiklere kömek etmek üçin AI

  Gatnaşanlar şu ýylyň başynda Barselonada geçirilen “Mobile World Congress” -da Huawei Cloud-yň ModelArts bilen işleýän haýwan şekilli robotyny surata alýar.[FOTO / AFP] Emeli intellektiň tizlige ýetmegine garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Tehniki liderler COVID-den soň Hytaýa gaýdyp geldiler

  Delegatlar 2023-nji ýylyň 25-nji martynda Hytaýyň paýtagty Pekindäki şahamçada geçirilen Hytaý Ösüş Forumynyň 2023-nji Ykdysady Sammitiniň paralel sessiýasyna gatnaşýarlar. [Surat / Sinhua] ABŞ-nyň tehnologiýa ägirtleriniň ýokary derejeli ýolbaşçylary ...
  Koprak oka
 • Premýer-ministr önümçiligi ösdürmäge çagyrýar ...

  Bir işgär 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Hunan welaýatynyň Hengýan şäherindäki aýna öndürýän zawodda önümçilik liniýasynda işleýär.
  Koprak oka
 • Qokary hilli 5G, 6G 'öň hatarda' ...

  Hytaý mobil tehnigi dekabr aýynda Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherinde 5G enjamyny barlaýar.ZHU HAIPENG / Hytaý GÜNI ÜÇIN 5G we 6G ýaly ýokary tizlikli simsiz tehnologiýany ösdürmek üçin Hytaýyň güýçli itergi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8

Habaryňyzy bize iberiň: