EOD çözgüdi

 • Magnit däl Eod gurallar toplumy

  Magnit däl Eod gurallar toplumy

  Magnit däl 37 bölek EOD gurallar toplumy bomba zyňmak üçin niýetlenendir.Toolshli gurallar berilýum mis ergininden öndürilýär.Partlaýjy zyňylýan işgärler magnit sebäpli uçgun öndürmezlik üçin şübheli partlaýjy maddalary aýrylanda möhüm guraldyr.
 • EOD kostýum bomba zyňmak kostýumy

  EOD kostýum bomba zyňmak kostýumy

  Bu EOD kostýum bombasyny ýok etmek kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • Magnit däl 37 bölek toplum

  Magnit däl 37 bölek toplum

  Magnit däl 37 bölek EOD gurallar toplumy bomba zyňmak üçin niýetlenendir.Toolshli gurallar berilýum mis ergininden öndürilýär.Partlaýjy zyňylýan işgärler magnit sebäpli uçgun öndürmezlik üçin şübheli partlaýjy maddalary aýrylanda möhüm guraldyr.
 • Ok-däriler we partlaýjy maddalar üçin uzakdan başlangyç ulgamy.

  Ok-däriler we partlaýjy maddalar üçin uzakdan başlangyç ulgamy.

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ok-däriler we partlaýjy maddalar üçin uzakdan başlamak ulgamy, esasan, partlama zarýadlaryny simsiz uzakdan partlatmak, partlaýjy enjamlar we öldüriji däl oklar üçin ulanylýar.Goşunda, ýaragly polisiýa, ýörite polisiýa, jemgyýetçilik howpsuzlygy we beýleki harby ýaraglary ýok etmek işlerinde we degişli harby türgenleşiklerde ulanylyp bilner.
 • EOD ykjam robot

  EOD ykjam robot

  Akylly deslapky pozisiýa gözegçilikli EOD ykjam robot ulgamy ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Jübi robot korpusy guty, elektrik hereketlendirijisi, hereketlendiriji ulgam, mehaniki gol, bäşik kellesi, gözegçilik ulgamy, yşyklandyryş, partlaýjy maddalaryň bazasy, zarýad berilýän batareýa, çekiji halka we ş.m. mehaniki gol uly gol, teleskopik gol, kiçi gol we manipulýator.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.
 • Uzakdan lazer ýok ediji

  Uzakdan lazer ýok ediji

  Uzakdan lazer ýoklaýjy, uzak aralykda çalt ýok edilmegine we howply ok-däriler bilen göni aragatnaşykdan gaça durmak üçin howpsuz ýerdäki el dolandyryş terminalyndan uzak aralykda lazer geçirijisini işletmek üçin simsiz geçiriş modulyny ulanýar. Bu uzak aralyk, çalt we durnukly, gönüden-göni däl howply ok-däri ýok ediji enjam. Bu esasan söweş goşunlarynyň hyzmat dolandyryşyna düşmek, patronlary, rolikli patronlary we howply partlaýjy önümleri ýygnamak we tapmak üçin ulanylýar. Enjam goşun üçin möhüm enjamdyr in engineeringener goldawyny, ýörite ýok etmegi we beýleki meseleleri ýerine ýetiriň.
 • EOD çözgüdi üçin uzakdaky lazer ýok ediji

  EOD çözgüdi üçin uzakdaky lazer ýok ediji

  Uzakdan lazer ýoklaýjy, uzak aralykda çalt ýok edilmegine we howply ok-däriler bilen göni aragatnaşykdan gaça durmak üçin howpsuz ýerdäki el dolandyryş terminalyndan uzak aralykda lazer geçirijisini işletmek üçin simsiz geçiriş modulyny ulanýar. Bu uzak aralyk, çalt we durnukly, gönüden-göni däl howply ok-däri ýok ediji enjam. Bu esasan söweş goşunlarynyň hyzmat dolandyryşyna düşmek, patronlary, rolikli patronlary we howply partlaýjy önümleri ýygnamak we tapmak üçin ulanylýar. Enjam goşun üçin möhüm enjamdyr in engineeringener goldawyny, ýörite ýok etmegi we beýleki meseleleri ýerine ýetiriň.
 • Bombany zyňmak üçin uzakdaky lazer ýok ediji

  Bombany zyňmak üçin uzakdaky lazer ýok ediji

  Bombany zyňmak üçin uzakdaky lazer ýoklaýjy, uzak aralykda çalt ýok edilmegini amala aşyrmak we howply ok-däriler bilen göni aragatnaşykdan gaça durmak üçin howpsuz ýerlerde el dolandyryş terminalyndan uzakda lazer geçirijisini işletmek üçin simsiz geçiriş modulyny ulanýar. Bu uzyn uzaklyk, çalt we durnukly, göni däl aragatnaşyk howply ok-däri ýok ediji enjam. Bu esasan söweş goşunlarynyň hyzmat dolandyryşyna düşmek, patronlary, rolikli patronlary we howply partlaýjy maddalary ýygnamak we tapmak üçin ulanylýar. Enjam möhüm enjamdyr in engineeringenerçilik goldawyny, ýörite ýok etmegi we beýleki işleri ýerine ýetirmek üçin goşun.
 • Uglerod süýümi teleskopiki manipulýator goly

  Uglerod süýümi teleskopiki manipulýator goly

  Uglerod süýümli teleskopik manipulýator Arm HWJXS-III, EOD IED bombasyny zyňmak üçin EOD enjamynyň bir görnüşidir.Mehaniki dyrnak, mehaniki gol, agyr agram, batareýa gutusy, gözegçilik ediji we ş.m.-den ybaratdyr. Bu enjam ähli howply partlaýjy maddalary ýok etmek üçin ulanylýar we jemgyýetçilik howpsuzlygy, ýangyn söndüriş we EOD bölümleri üçin amatly.Operatory 3 metrlik garaşsyzlyk bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir, şeýlelik bilen enjam ýarylsa operatoryň diri galmagyny ep-esli ýokarlandyrar.
 • EOD uglerod süýümi teleskopiki manipulýator goly

  EOD uglerod süýümi teleskopiki manipulýator goly

  EOD uglerod süýümli teleskopik manipulýator Arm HWJXS-III, EOD IED bombasyny ýok etmek üçin EOD enjamynyň bir görnüşidir.Mehaniki dyrnak, mehaniki gol, agyr agram, batareýa gutusy, gözegçilik ediji we ş.m.-den ybaratdyr. Bu enjam ähli howply partlaýjy maddalary ýok etmek üçin ulanylýar we jemgyýetçilik howpsuzlygy, ýangyn söndüriş we EOD bölümleri üçin amatly.Operatory 3 metrlik garaşsyzlyk bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir, şeýlelik bilen enjam ýarylsa operatoryň diri galmagyny ep-esli ýokarlandyrar.
 • Teleskopiki manipulýator EOD IED bombany ýok etmek

  Teleskopiki manipulýator EOD IED bombany ýok etmek

  Teleskopik manipulýator Teleskopik manipulýator EOD IED bombany ýok etmek HWJXS-III, EOD IED bombasyny ýok etmek üçin EOD enjamynyň bir görnüşidir.Mehaniki dyrnak, mehaniki gol, agyr agram, batareýa gutusy, gözegçilik ediji we ş.m.-den ybaratdyr. Bu enjam ähli howply partlaýjy maddalary ýok etmek üçin ulanylýar we jemgyýetçilik howpsuzlygy, ýangyn söndüriş we EOD bölümleri üçin amatly.Operatory 3 metrlik garaşsyzlyk bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir, şeýlelik bilen enjam ýarylsa operatoryň diri galmagyny ep-esli ýokarlandyrar.
 • Ösen EOD robot ulgamy

  Ösen EOD robot ulgamy

  Akylly deslapky pozisiýa dolandyryşy bilen ösen EOD robot ulgamy ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Jübi robot korpusy guty, elektrik hereketlendirijisi, hereketlendiriji ulgam, mehaniki gol, bäşik kellesi, gözegçilik ulgamy, yşyklandyryş, partlaýjy maddalaryň bazasy, zarýad berilýän batareýa, çekiji halka we ş.m. mehaniki gol uly gol, teleskopik gol, kiçi gol we manipulýator.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.
123456Indiki>>> Sahypa 1/18

Habaryňyzy bize iberiň: