EOD çözgüdi

 • EOD Bomb tehnikleri üçin ýeke setirli esasy ýygyndy

  EOD Bomb tehnikleri üçin ýeke setirli esasy ýygyndy

  Bomb tehnikleri üçin binalaryň, ulaglaryň, şeýle hem açyk meýdançalaryň içindäki şübheli partlaýjy enjamlary ýok etmek, dolandyrmak we dolandyrmak üçin ýerleşdirilip bilinjek köp sanly enjam bilen BOD tehnikleri üçin EOD ýeke setirli esasy enjam.Çyzyk dakmak, kaskalary dakmak we howply zatlary howpsuz ýagdaýda dolandyrmak üçin 26 görnüşi öz içine alýar.Componentshli komponentler ykjam göteriji gaba laýyk gelýär we aňsatlyk bilen bir adam göterip bilýär.
 • EOD ösen bomba kostýumy

  EOD ösen bomba kostýumy

  Bu EOD Advanced Bomb kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • Partlaýjy sargytlary ýok etmek (EOD) tehniki bomba kostýumy

  Partlaýjy sargytlary ýok etmek (EOD) tehniki bomba kostýumy

  Bu EOD Advanced Bomb kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • Goşun EOD çeňňegi we çyzyk gurallary toplumy

  Goşun EOD çeňňegi we çyzyk gurallary toplumy

  Goşun çeňňegi we çyzgy gurallary partlaýjy enjamlary ýok etmek (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket etmek we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.
 • Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD)

  Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD)

  Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD) partlaýjy zyňyndylary ýok etmek (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket etmek we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.
 • Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan

  Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan

  Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan, partlama garşy ýorgan we partlama garşy goragdan ybarat.Partlama garşy ýorgan we partlama garşy çitiň içki ýadrosy ýörite materiallardan, ýokary güýçli dokalan mata bolsa içki we daşarky mata hökmünde ulanylýar.Partlama garşy ýokary öndürijilikli PE UD matasy esasy material hökmünde saýlanýar we partlaýjy böleklerden emele gelen energiýanyň doly siňmegini üpjün etmek üçin ýörite tikin prosesi kabul edilýär.
 • Ballistik bomba ýorgan

  Ballistik bomba ýorgan

  Ballistik bomba ýorgan, partlama garşy ýorgan we partlama garşy goragdan ybarat.Partlama garşy ýorgan we partlama garşy çitiň içki ýadrosy ýörite materiallardan, ýokary güýçli dokalan mata bolsa içki we daşarky mata hökmünde ulanylýar.Partlama garşy ýokary öndürijilikli PE UD matasy esasy material hökmünde saýlanýar we partlaýjy böleklerden emele gelen energiýanyň doly siňmegini üpjün etmek üçin ýörite tikin prosesi kabul edilýär.
 • EOD Robot pilotsyz ýerüsti ulaglar

  EOD Robot pilotsyz ýerüsti ulaglar

  Akylly deslapky pozisiýa gözegçilikli EOD robot ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Jübi robot korpusy guty, elektrik hereketlendirijisi, hereketlendiriji ulgam, mehaniki gol, bäşik kellesi, gözegçilik ulgamy, yşyklandyryş, partlaýjy maddalaryň bazasy, zarýad berilýän batareýa, çekiji halka we ş.m. mehaniki gol uly gol, teleskopik gol, kiçi gol we manipulýator.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.
 • Ykjam magdan öndürijisi

  Ykjam magdan öndürijisi

  Ykjam magdan önümi, howply harytlary ýüze çykarmakda howpsuzlyk faktoryny ýokarlandyrýan ýerasty ýa-da gowşuryş harytlaryny tapmak üçin ýörite magnit däl material bolan mis-berilýum ergininden ýasalýar.Metal bilen çaknyşanda hiç bir uçgun emele gelmez.Bu magdan känlerini bozanda ýa-da magdanlary arassalamak işlerini alyp baranda, magdan çykaryjy operatorlar tarapyndan aňsat saklamak üçin döredilen bir bölekli, bölekleýin, magdan önümi.
 • Mina arassalamak üçin magdan goramak kostýumy

  Mina arassalamak üçin magdan goramak kostýumy

  Gözleg kostýumy minalary we terrorçylykly partlaýjy enjamlary gözlemek we arassalamak üçin ýörite döredildi.Gözleg kostýumy EOD bombasyny ýok etmek kostýumynyň has ýokary goragyny hödürlemese-de, agramy has ýeňil, hemme taraplaýyn goragy üpjün edýär, geýmek we çäklendirilmedik herekete rugsat bermek amatly.Gözleg kostýumynyň öň we arka tarapynda goşmaça bölek plastinka goýup boljak jübü bar.Bu gözleg kostýumy tarapyndan üpjün edilýän gorag derejesini ýokarlandyrýar.
 • Mina arassalaýyş kostýumy we kaskasy

  Mina arassalaýyş kostýumy we kaskasy

  Mina arassalaýyş kostýumy we kaskasy ýörite magdanlary we terrorçylykly partlaýjy enjamlary gözlemek we arassalamak üçin niýetlenendir.Gözleg kostýumy EOD bombasyny ýok etmek kostýumynyň has ýokary goragyny hödürlemese-de, agramy has ýeňil, hemme taraplaýyn goragy üpjün edýär, geýmek we çäklendirilmedik herekete rugsat bermek amatly.Gözleg kostýumynyň öň we arka tarapynda goşmaça bölek plastinka goýup boljak jübü bar.Bu gözleg kostýumy tarapyndan üpjün edilýän gorag derejesini ýokarlandyrýar.
 • Gorag kostýumy

  Gorag kostýumy

  Deming gorag kostýumy, minalary we terrorçylykly partlaýjy enjamlary gözlemek we arassalamak üçin ýörite döredildi.Gözleg kostýumy EOD bombasyny ýok etmek kostýumynyň has ýokary goragyny hödürlemese-de, agramy has ýeňil, hemme taraplaýyn goragy üpjün edýär, geýmek we çäklendirilmedik herekete rugsat bermek amatly.Gözleg kostýumynyň öň we arka tarapynda goşmaça bölek plastinka goýup boljak jübü bar.Bu gözleg kostýumy tarapyndan üpjün edilýän gorag derejesini ýokarlandyrýar.
123456Indiki>>> Sahypa 1/14

Habaryňyzy bize iberiň: