El bilen yzarlaýan partlaýjy detektor HWX16C

Gysga düşündiriş:

Täze işlenip düzülen HWX16C önümi, iň ýokary kesgitleýiş çägine we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

El bilen yzarlaýan partlaýjy detektor HWX16C

Düşündiriş

Täze işlenip düzülen HWX16C önümi, iň ýokary kesgitleýiş çäkli we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.. Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.

Aýratynlyklary

Floresan esaslanýar
Radioaktiw çeşme ýok
Awtomatiki kalibrleme
Highokary duýgurlyk we pes ýalan duýduryş tizligi
Çalt başlamak we kesgitlemek tizligi
Giňişleýin partlaýjy şahsyýet
Amatly amal

Tehniki spesifikasiýa

NO

Tehniki aýratynlyklar

1 Tehnologiýa

Güýçlendirilen floresan polimer söndüriji datçik

2 Derňew wagty

≤5s

3 Başlamak wagty

≤10s

4 Nusga almagyň usuly

Bölejik we bug

5 Ectionüze çykarmak duýgurlygy

Aýratynlyk: TNT LOD ≤0.05ng

Bug: PPM

6 Işleýän TEMP

- 20 ℃ ~ 55 ℃

7 Sealňyş duýduryş tizligi

≤ 1%

8 Kuwwat sarp etmek

7.5W

9 Bahalandyrylan naprýa .eniýe

7.4V

10 Bahalandyrylan mümkinçilik

65.5Wt

11 Bahalandyrylan energiýa

8850mAh

12 Ekrany görkez

3 "TFT Reňk ekrany

13 Com Port

USB2.0

14 Maglumatlary saklamak

000100000 ýazgy

15 Batareýa

Iki sany Li-ion zarýad berilýän batareýa

16 Batareýanyň iş wagty

Batteryeke batareýanyň wagty 8 sagada çenli

17 Batareýanyň zarýad beriş wagty

≦ 3.5 sagat

18 Duýduryş usuly

Wizual / Sesli / Wibrasiýa

19 Ölçegleri

300mm × 106mm × 71mm

20 Agram

Batareýany goşmak bilen 1.05 kg

21 Gorag derejesi

IP53

22 Maddalar tapyldy

Harby, täjirçilik we öýde öndürilen partlaýjy maddalar:

TNT, DNT, MNT, Pikrik kislotasy, RDX, PETN, TATP, NG, Tetryl, HMX, C4, NA, AN, Gara poroşok we başgalar.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Daşary ýurt sergileri

图片 36
图片 38

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: