37 bölek Magnit däl gurallar toplumy

Gysga düşündiriş:

37 bölekli magnit däl gurallar toplumy bomba zyňmak üçin niýetlenendir.Toolshli gurallar berilýum mis ergininden öndürilýär.Partlaýjy zyňyndy işgärleri magnit sebäpli uçgun öndürmezlik üçin şübheli partlaýjy maddalary aýrylanda möhüm guraldyr.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Düşündiriş

37-Piece Magnit däl gurallar toplumy bomba zyňmak üçin niýetlenendir.Toolshli gurallar berilýum mis ergininden öndürilýär.Partlaýjy zyňyndy işgärleri magnit sebäpli uçgun öndürmezlik üçin şübheli partlaýjy maddalary aýrylanda möhüm guraldyr.

Toolshli gurallar magnit däl armaturlary göterýän berk mata gaplanýar.Köpük gaplarda aýratyn kesişler bar, haýsydyr bir guralyň ýoklugyny anyk görkezýän ajaýyp gural dolandyryş ulgamy bilen üpjün edýär.

Sazlama sanawy

SN Ady Qty Spesifikasiýa Surat
1. Hammer, Çanak 1 1.8lkg ;  Sazlama2
2. Hammer, Ball Pein 1 0.91kg  Sazlama3
3. Wrenç, turba 1 450mm ;  Sazlama4
4. Wrenç, sazlap bolýar 1 150mm,  Sazlama5
5. Wrenç, sazlap bolýar 1 200mm ;  Sazlama6
6. Wrenç, kombinasiýa 1 10mm ;  Sazlama7
7. Wrenç, kombinasiýa 1 8mm  Sazlama8
8. Pliers, Lineman 1 200mm ;  Sazlama9
9. Pliers, Lineman 1 150mm ;  Sazlama10
10. Gaplar, mergen burun 1 150mm ;  Sazlama11
11. Pleýerler, sazlanylýan, kombinasiýa 1 200mm ;  Sazlama12
12. Pişikler, tegelek burun 1 150mm ;  Sazlama13
13. Çukur, tekiz burun 1 150mm ;  Sazlama14
14. Pleýerler, diagonaly kesmek 1 150mm ;  Sazlama15
15. Oturdylan otwýortka (mm) 1 75mm  Sazlama16
16. Oturdylan otwýortka (mm) 1 100mm ;  Sazlama17
17. Oturdylan otwýortka (mm) 1 150mm ;  Sazlama18
18. Oturdylan otwýortka (mm) 1 200mm ;  Sazlama19
19. Phillips tornavida (mm) 1 75mm ;  Sazlama20
20. Phillips tornavida (mm) 1 100mm ;  Sazlama21
21. Phillips tornavida (mm) 1 150mm ;  Sazlama22
22. Phillips tornavida (mm) 1 200mm ;  Sazlama23
23. Oturdylan ofset tornavida (mm) 1 6 * 72mm  Sazlama24
24. Oturdylan ofset tornavida (mm) 1 8 * 125mm  Sazlama25
25. Oturdylan ofset tornavida (mm) 1 10 * 196mm  Sazlama26
26. 8-nji nokat 1 16 * 160mm ;  Sazlama27
27. Gyrkymlar, kesmek 1 150mm ;  Sazlama28
28. Pyçak, umumy 1 250mm ;  Sazlama29
29. Pyçak, Putty 1 50 * 200mm ;  Sazlama30
30. Tüweleýler, arassa maslahatlar 1 200mm ;  Sazlama31
31. Bar 1 19 * 500mm ;  Sazlama32
32. Marking guraly 1 250mm ;  Sazlama33
33. Bar, ýykylmak 1 400mm ;  Sazlama34
34. Hacksaw çarçuwasy 1 500mm ;  Sazlama35
35. Hacksaw Blade 1 300mm ;
36. Çotga, tekiz arka, dyrnaçak 1 6 * 16mm  Sazlama36
37. ABS meselesi 1 511x430x200mm ;  Sazlama37

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

微 信 图片 _202202161130542
微 信 图片 _20220216113054
微 信 图片 _202202161130541
微 信 图片 _202202161015575
微 信 图片 _202202161015576
微 信 图片 _202202161015578

Daşary ýurt sergileri

图片 21
图片 20
微 信 图片 _20210426141809
2

Şahadatnama

xrfg (2)
xrfg (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: