BIZ hakda

  • “Hewei Group” üç bölekden ybarat ýokary tehnologiýaly kärhanadyr. Pekin heweiyongtai Sci & Tech Co.Howpsuzlyk barlag enjamlary, EOD enjamlary, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamlary we ş.m. bilen üpjün etmek we söwda etmekde ýöriteleşen zawoddyrys. Önümlerimiz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, harby, gümrük, döwlet howpsuzlyk gullugy, howa menzili, sergi we ş.m. Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

    “Hewei Group” üç bölekden ybarat ýokary tehnologiýaly kärhanadyr. Pekin heweiyongtai Sci & Tech Co.Howpsuzlyk barlag enjamlary, EOD enjamlary, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamlary we ş.m. bilen üpjün etmek we söwda etmekde ýöriteleşen zawoddyrys. Önümlerimiz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, harby, gümrük, döwlet howpsuzlyk gullugy, howa menzili, sergi we ş.m. Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

  • "Hewei" toparynyň merkezi 2008-nji ýylyň başynda döredilen Hytaýyň paýtagty Pekinde ýerleşýär. 400-den gowrak ㎡ sergi otagy bar, bu ýerde ýüz töweregi oňat enjamlaşdyrylan önümleri we enjamlary görkezýär.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.2015-nji ýylda Şençzhenen harby we polisiýa önümleriniň dizaýn we gözleg merkezi döredildi.Specialörite howpsuzlyk enjamlarynyň dizaýnyna we ösmegine ünsi jemleýär. Häzirki wagtda takmynan ýüz görnüşli garaşsyz önüm öndürildi, olaryň käbiri Hytaýda senagat ülňüleriniň birligine öwrüldi.

  • Bu jiangsu zawodymyz. Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Meýdany 23300㎡. Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

    Bu jiangsu zawodymyz. Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Meýdany 23300㎡. Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

HABARLAR

Iň soňky önüm

Habaryňyzy bize iberiň: