Öldürmeýän gurallar Polisiýa ellikleri tussag edýär

Gysga düşündiriş:

Polisiýa tussag ellikleri jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan jenaýatçylary tussag etmek üçin giňden ulanylýan hukuk goraýjy edaralar üçin ölüm howply gurallardyr.Adam bedenine gysyş funksiýasyna eýe bolan pes basyşly impuls tokyny döredip biler.Ulanmak amatly we berk gizlinligi bar, adamlaşdyrylan dizaýn operatora zyýan bermeýär.Bu polisiýa tussag elliklerini geýiň we 2 sekunt dowam edýän düwmä basyň, soňra jenaýatçylaryň ýalaňaç derisini 2-3 sekuntlap ​​ele alyň, bu adam derrew garşylyk ukybyny ýitirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

微 信 图片 _202203071018323
微 信 图片 _202203071018324

Wideo

Düşündiriş

Polisiýa tussag ellikleri jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan jenaýatçylary tussag etmek üçin giňden ulanylýan hukuk goraýjy edaralar üçin ölüm howply gurallardyr.Adam bedenine gysyş funksiýasyna eýe bolan pes basyşly impuls tokyny döredip biler.Ulanmak amatly we berk gizlinligi bar, adamlaşdyrylan dizaýn operatora zyýan bermeýär.Polisiýa tussag ediň glowe 2 sekunt dowam edýän düwmä basyň, soňra jenaýatçylaryň ýalaňaç derisini 2-3 sekuntlap ​​ele alyň, bu adamy derrew garşylyk ukybyny ýitirip biler.

Aýratynlyklary

● Lighteňil we kiçi, aýy ýükleri ýok, motory işletmek üçin iki sekunt aňsatlyk bilen işleýär.

The Jenaýatçynyň bileginden el çarpmak ýa-da tutmak, adam derrew hüjüm ukybyny ýitirer.

● Adamlaşdyrylan dizaýn.

Hidden Açyk gizlin artykmaçlyklar,laýyk gelýärmellek söweşi.

● Elektron impuls tertibi, deriniň ýüzüne şikes ýetenok.

Aýratynlyklary

Iş naprýa .eniýesi

3.5V-4.2V

Oimpuls toguny

≤10mA

Oimpuls naprýa .eniýesi

Häzirki üýtgeýän 60V-320V

Döwlet saklaýyş wagty

≥6 aý(Her 3-6 aýdan bir zarýad gerek)

Adaty iş wagty

≥8 sagat

Batareýanyň kuwwaty

3.7V 700mAh

Cüznüksiz elektrik togunyň urmagy

2S-6S

Kuwwat sarp etmek

≤0.2W

Cgüýçlendiriji giriş

AC 85-245V

Cgüýçlendiriji çykyş güýji

DC 5V / 0.5A

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

微 信 图片 _202202161015574
微 信 图片 _202202161130542
微 信 图片 _20220216113054
微 信 图片 _202202161130541
微 信 图片 _202202161130543
微 信 图片 _202202161015576

Daşary ýurt sergileri

图片 2
图片 3
SOFEX Iordaniýa2018-2
Hindi goragy 2016

Şahadatnama

xrfg (1)
xrfg (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary

  Habaryňyzy bize iberiň: