Göçme partlaýjy we neşe serişdelerini kesgitleýji

Gysga düşündiriş:

Enjam, şol bir wagtyň özünde yz partlaýjy we neşe bölejiklerini tapyp we seljerip bilýän we kesgitleme duýgurlygy nanogram derejesine ýetýän täze radioaktiw däl ionlaşdyryş çeşmesini ulanyp, goşa re ionly ion hereket spektri (IMS) ýörelgesine esaslanýar.Specialörite süpürgiç şübheli zadyň üstünde süpürilýär we nusga alynýar.Çeňňek detektoryň içine salnandan soň, detektor partlaýjy maddalaryň we neşe serişdeleriniň anyk düzümini we görnüşini derrew habar berer.Önüm göçme we işlemek aňsat, esasanam saýtda çeýe tapmak üçin amatly.Raýat awiasiýasynda, demir ýol tranzitinde, gümrükde, serhet goragynda we mähelläniň ýygnanýan ýerlerinde partlaýjy we neşe serişdelerini barlamak ýa-da milli hukuk goraýjy edaralar tarapyndan maddy subutnamalary barlamak üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Model: HW-IMS-311

Enjam, şol bir wagtyň özünde yz partlaýjy we neşe bölejiklerini tapyp we seljerip bilýän we kesgitleme duýgurlygy nanogram derejesine ýetýän täze radioaktiw däl ionlaşdyryş çeşmesini ulanyp, goşa re ionly ion hereket spektri (IMS) ýörelgesine esaslanýar.Specialörite süpürgiç şübheli zadyň üstünde süpürilýär we nusga alynýar.Çeňňek detektoryň içine salnandan soň, detektor partlaýjy maddalaryň we neşe serişdeleriniň anyk düzümini we görnüşini derrew habar berer.

Önüm göçme we işlemek aňsat, esasanam saýtda çeýe tapmak üçin amatly.Raýat awiasiýasynda, demir ýol tranzitinde, gümrükde, serhet goragynda we mähelläniň ýygnanýan ýerlerinde partlaýjy we neşe serişdelerini barlamak ýa-da milli hukuk goraýjy edaralar tarapyndan maddy subutnamalary barlamak üçin giňden ulanylýar.

Tehniki aýratynlyklar

Tehnologiýa

IMS (Ion hereketi spektroskopiýa tehnologiýasy)

Derňew wagty

≤8s

Ion çeşmesi

Radioaktiw däl ionlaşdyrma çeşmesi

Ectionüze çykarmak tertibi

Iki re modeim (partlaýjy re andim we neşe rejimi)

Sowuk başlangyç wagty

Min20min

Nusga almagyň usuly

Süpürmek arkaly bölejik ýygnamak

Ectionüze çykarmak duýgurlygy

Nanogram derejesi (10)-9-10-6gram)

Maddalar tapyldy Partlaýjy

TNT, RDX, BP, PETN, NG, AN, HMTD, TETRYL, TATP we ş.m.

  Neşeler

Kokain, Geroin, THC, MA, Ketamin, MDMA we ş.m.

Sealňyş duýduryş tizligi

≤ 1%

Kuwwatly adapter

AC 100-240V, 50 / 60Hz, 240W

Ekrany görkez

7 dýuým LCD duýgur ekran

Com Port

USB / LAN / VGA

Maglumatlary saklamak

32 Gb, USB ýa-da Ethernet arkaly ätiýaçlyk nusgasyny goldaň

Batareýanyň iş wagty

3 sagatdan köp

Duýduryş usuly

Görünýän we eşidilýän

Ölçegleri

L392mm × W169mm × H158mm

Agram

4.8 kg

Saklaýyş temperaturasy

- 20 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasy

- 20 ℃ ~ 55 ℃

Iş çyglylygy

<95% (40 below-dan aşak)

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Sergiler

3
2
微 信 图片 _202106171545341
图片 36

Şahadatnama

Milady 04
CE 1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: