Harby / polisiýa üçin magnit däl magdan önümi

Gysga düşündiriş:

Magnit däl önüm, mis-berilýum garyndysyndan ýasalýar, bu ýerasty ýa-da gowşuryş harytlaryny ýüze çykarmak üçin howply harytlary tapmakda howpsuzlyk faktoryny ýokarlandyrýan ýörite magnit däl materialdyr.Metal bilen çaknyşanda hiç bir uçgun emele gelmez.Bu, magdan känlerini bozanda ýa-da magdan känlerini arassalamak işinde kän gazyp çykarmaýan operatorlar tarapyndan aňsat saklamak üçin döredilen bir bölekli, bölekleýin, magdan önümi.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Magnit däl önüm, mis-berilýum garyndysyndan ýasalýar, bu ýerasty ýa-da gowşuryş harytlaryny ýüze çykarmak üçin howply harytlary tapmakda howpsuzlyk faktoryny ýokarlandyrýan ýörite magnit däl materialdyr.Metal bilen çaknyşanda hiç bir uçgun emele gelmez.Bu, magdan känlerini bozanda ýa-da magdan känlerini arassalamak işinde kän gazyp çykarmaýan operatorlar tarapyndan aňsat saklamak üçin döredilen bir bölekli, bölekleýin, magdan önümi.

Aýratynlyklary

Jübiňde ýa-da torba torbasynda göterip bolýar.
Partlamadan we işgärlere garşy minalardan bölekleri goramak üçin ilkinji garawul bilen üpjün edilýär.
Mis-berilýum ergininden ýasalýar.
Teleskopiki önüm.

Spesifikasiýa

Umumy uzynlyk

80 sm

Gözlegiň uzynlygy

30 sm

Agram

0,3 kg

Gözlegiň diametri

6mm

Gözleg materialy

Mis-beriliý garyndysy

Materiallary dolandyryň

Magnit izolýasiýa materialy ýok

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

11
12
微 信 图片 _20210706094556
Bu jiangsu zawodymyz. Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Meýdany 23300㎡. Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.
2
微 信 图片 _20210519141220

Sergiler

2
3
微 信 图片 _20210805151645
微 信 图片 _202106291543555

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: