Simsiz uzakdan partlaýyş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen uzakdaky simsiz uzakdan partlaýyş ulgamy, esasan, partlama zarýadlaryny, elektrik alawlaýjy partlaýjy enjamlary we öldüriji oklary simsiz uzakdan partlamak üçin ulanylýar.Goşunda, ýaragly polisiýa, ýörite polisiýa, jemgyýetçilik howpsuzlygy we beýleki harby ýaraglary ýok etmek işlerinde we degişli harby türgenleşiklerde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Wideo

Giriş

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen uzakdaky simsiz uzakdan partlaýyş ulgamy, esasan, partlama zarýadlaryny, elektrik alawlaýjy partlaýjy enjamlary we öldüriji oklary simsiz uzakdan partlamak üçin ulanylýar.Goşunda, ýaragly polisiýa, ýörite polisiýa, jemgyýetçilik howpsuzlygy we beýleki harby ýaraglary ýok etmek işlerinde we degişli harby türgenleşiklerde ulanylyp bilner

 

Esasy aýratynlyklary

1.Taragatnaşyk aralygy uzyn, görünýän şertler 2000 metr aragatnaşyga ýetip biler;

2.Oköpler üçin bir wagtyň özünde köp kabul ediji öň tarapy dolandyryp bilýär, geçiriji yzky kontrolleýji iň köp 16 sany öň partlaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylan;

3.5 dýuým HD displeý ekrany, öňdäki ýagdaýyny alýan real wagt displeý;

4.Multi-funksiýaly saýlama, öňdäki dolandyryşyň sanyny erkin saýlap biler;

5.Tpartlaýjy goşa düwme howpsuzlyk enjamyny işe girizýär, nädogry işlemegiň öňüni alyp biler;

6. Alýan öň tarapy partlamadyk janly ok-däri ýagdaýynda gaýtadan ulanylyp bilner (maşk);

7.Töň tarapyny alýan bolsa, belgini erkin kesgitläp biler, ýüklenenden soň, yzyna iberilýän ujy awtomatiki usulda sana laýyk bolup biler;

Tehniki parametrler

Alyjynyň öň tarapy

Iň ýokary mukdar

16

Ekran

Sanly turba ekrany

Garaşma wagty

Takmynan 12 sagat

Elektrik üpjünçiligi

CR123A litiý batareýasy

Çykyş naprýa .eniýesi

5V

Çykyş toky

2A

Işleýiş ýygylygy

410-460MHz

Yzyna geçirmek

Mukdar

1

Ekran

5 dýuým IPS ekrany

Karar

480X854

Uzakdan dolandyryş aralygy

2000m

Garaşma wagty

Takmynan 3 sagat

Elektrik üpjünçiligi

9V gidroksidi batyr

Işleýiş ýygylygy

410-460MHz

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Daşary ýurt sergileri

SOFEX Iordaniýa2018-2
图片 36
IPAS 2018 Eýran-2
DSA 2017 Malaýziýa-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: