Diwarlaryň üsti bilen gizlin diňlemek üçin diwar mikrofonynyň stetoskopy

Gysga düşündiriş:

Diwar enjamynyň üsti bilen diňleýän bu iki güýç geçiriji, häzirki wagtda diňleýjilere bilmek isleýän iň anyk ses maglumatlaryny berip biljek şuňa meňzeş önümleriň iň täzelenen görnüşidir.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Önümiň ulanylyşy

图片 1
图片 2

Düşündiriş

Diwar enjamynyň üsti bilen diňleýän bu iki güýç geçiriji, häzirki wagtda diňleýjilere bilmek isleýän iň anyk ses maglumatlaryny berip biljek şuňa meňzeş önümleriň iň täzelenen görnüşidir.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.Kontakt mikrofony titremäni eşidilýän sese öwürmek üçin ýörite işlenip düzülen keramiki çüý.Iki sany güýçli geçiriji bilelikde polisiýa, türme we ş.m. mümkinçilik bermek üçin ajaýyp gözegçilik enjamyny öz içine alýar.

Tehniki spesifikasiýa

Signalyň güýji

1mW

Swingiň ýygylygy

@ 1KHz, 6 Db

@ 300Hz, 15 Db

Kanalyň bölünişi

> 40 Db

Stereo deňagramlylygy dolandyrmak

± 10 Db

Çyzykly däl garmoniki ýoýulma koeffisiýenti

> 0,5%

Güýçlendiriji dinamikanyň diapazony

> 60 Db

Kuwwat galyndylary (50% göwrüm)

25mA

Batareýa

4 × 1.5V AA batareýa

Daşarky (PSU N / A)

9 ~ 12V @ mA üpjünçilik güýji

Garnitura

0.6Watt, 300 Ohm

Ölçegi (mm)

128 × 99 × 23

Agram

500 gram

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Daşary ýurt sergileri

图片 2
图片 1
图片 3
图片 4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: