Goşun EOD çeňňegi we çyzyk gurallary toplumy

Gysga düşündiriş:

Goşun çeňňegi we çyzgy gurallary partlaýjy enjamlary ýok etmek (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket etmek we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Giriş

c 26
c 25

HW-HL01

Programma sahnasy: Öňdebaryjy goşun çeňňegi we çyzgy gurallary partlaýjy partlaýyş zyňylyşy (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.

Material: Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.

Garnituralar

No.ok.

Düşündiriş

Surat

Qty

1.

Reel

Esasy liniýa

 Giriş12

1

2.

Tutmak

 Giriş13

1

3.

Çeňňek, ýönekeý maslahat, 1/2 dýuým

Çeňňek, ýönekeý maslahat, 1 dýuým

Çeňňek, ýönekeý maslahat, 2 dýuým

Giriş3

1

2

2

4.

Çeňňek, goşa

 Giriş2

2

5.

Gap Hook

Giriş4

1

6.

Bahar derwezesi bilen çeňňek

 Giriş5

1

7.

Gaýyş kesiji

 Giriş6

1

8.

Gämi ýassygy

 Giriş7

5

Öz-özüne ýelmeýän

15

9.

Gämi - Diwar hozy

 Giriş8

2

10.

Emiş labyry

 Access9

2

11.

Agaç nurbatly gözler

 Giriş10

5

12.

Piton

 Giriş11

2

13.

Kantilewer eňegi

 Giriş1

1

14.

Blok kassalaryny al, standart

 Giriş14

2

15.

Blok pulleýini al, özüňi açmak

 Giriş15

2

16.

Pulleýi açýan

 Giriş16

2

17.

Aýna gözläň

 Giriş17

1

18.

Alýanlar / Güýçler

 Giriş18

2

19.

Gaýyş kesiji

 Giriş19

1

20.

Gysgyç - Merkez liniýa bölümi

 Giriş20

1

21. Lighteňil agramly bahar gysgyjy  Giriş21

1

22.

Iňňe burny gysmak

 Giriş22

1

23.

Eňek eňekleri

 Giriş23

1

24.

Uly agzyň eňegi gysýar

 Giriş24

1

25.

Kauçuk gapylar

 Giriş25

2

26.

KarabinerBolup bileröz-özüni gulplady)

 Giriş26

2

Karabiner (Öz-özüni gulplap bolmaýar)

2

KarabinerIki gulp birleşdi

2

27.

Bar gysgyç

 Giriş27

1

28.

Giňeldiş çybyklary

 Giriş28

1

birleşdiriji taýak

4

29.

Teleskoping polýusy

 Giriş29

1

30.

Tükeniksiz aýlawlar (Iki uzyn / Iki gysga)

 Giriş30

4

31.

Sling Webbing (Bir uzyn / Bir gysga)

 Giriş31

2

32.

Sim ýüpi gysmak (Bir uzyn / Bir gysga)

 Access32

2

33.

Şok şnury (Iki uzyn / Iki gysga)

 Giriş33

4

34.

Arkan atmak (Bir uzyn / Bir gysga)

 Access34

2

Kompaniýa

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Sergi müşderileri

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Kärler

LOGO

LOGO


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: