Köp funksiýaly stereo diňlemek ulgamy

Gysga düşündiriş:

Köp funksiýaly stereo ses ulgamy analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzy, beýleki sesler) kabul edip we ýazga alyp biler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Haryt suraty

E 127
E 121

Düşündiriş

Köpugurly stereo ses ulgamy analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzy, beýleki sesler) kabul edip we ýazyp biler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.

Ulgam ses alyp bilerüsti bilengurluşyk diwarlary, potoloklar, pollar we ş.m. Daşarky sensor çep we sag kanallarda taktiki ses dolandyryşyny, şeýle hem daşarky USB fleş disk ýazgysyny üpjün edýän ses güýçlendirijisine birikdirildi.Takyk, duýgur we ýokary kesgitli diňleýiş effekti we ýyl we wagt ýazgysy bilen birmeňzeş önümleriň lideri.Girew alnanlaryň bolşy ýaly diwarlar, üçekler we pollar ýaly binalaryň üsti bilen eşidilýär.

Itdiňe ýörite güýçler çalt gözegçilik enjamlary hökmünde ulanylyp bilinmän, eýsem harby polisiýa güýçleri, jenaýat derňewi, derňewiň tehniki derňew bölümleri we zerur önümleriň gözlegine garşy ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

 • Içindäki güýçli DSP ses algoritmini gaýtadan işlemek, iň gowy gözegçilik sesiniň hilini üpjün etmek üçin.
 • Professionalöriteleşdirilen professional bölüm ses datçigi, gaty pes ses güýçlendiriji + DSP gaýtadan işlemek arkaly şok datçiginiň geçiriş titremesi, hatda gaty gowşak ses signaly hem eşidilip bilner.
 • Professional ses datçikleri, 1-nji kanal ýa-da 2-nji kanal ýa-da ikisi hem diňlemek bilen.
 • DSP gaýtadan işlenenden soň, bir wagtyň özünde iki kanal ýazga alnyp bilner.
 • Gözegçilik tertibi: simli nauşnik, simsiz Bluetooth nauşnik, ýazgy.
 • Professional we şahsylaşdyrylan sensor + yrgyldy amaly.

Tehniki spesifikasiýa

Ekranyň ululygy HD IPS 2.0 dýuým TFT reňk ekrany
Ses giriş barlag interfeýsi X2
Ses çykaryjy 3.5 interfeýsi (stereo) nauşnik çykyşy ≥16Ω
U disk interfeýsi faýl saklanyşyny ýazga almak
Gözegçilik ýygylygy 50HZ ~ 16KHZ
SNR ≤90dB
THD + N. ≤1%
Daş görnüşi / önüm materialy mika kül + alýumin garyndysy
Ölçegi (uzynlygy * ini * beýikligi) 166mm * 46mm * 21,6mm
Önümiň agramy 20220g
Iş wagty ≥3 sagat
Çalyşyp bolýan batareýalar bilen 6 7 1.2V 950MA aşgar batareýalary.
Iş temperaturasy -20 ℃ ~ 60 ℃
Zarýad beriş wagty ≤3 sagat

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda harby-polisiýa ReseaRhen we ösüş merkezi Şençzhenen şäherinde döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Daşary ýurt sergileri

图片 2
图片 1
微 信 图片 _202106291543555
微 信 图片 _202109081654404

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: