5G giň zolakly simsiz ýygylyk Jammer

Gysga düşündiriş:

Bu önümiň aýratyn esgeri götermegi üçin amatly göwrümi, ýeňil agramy bar.Mobilehli jübi telefonlarynyň arasynda (2G, 3G, 4G) aragatnaşygy we maglumatlary geçirmegi blokirlemek üçin ulanylýar, bu adamlaryň internete suratlar ýüklemeginiň, köpçüligiň pikiriniň fermentasiýasynyň öňüni alyp biler.Şeýle hem, jübi telefony ýa-da jübi telefonynyň ýygylygy zolagy tarapyndan dolandyrylýan uzakdan dolandyrylýan bombany ýok etmek peýdalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Model: HWBJ-IV (5G)

Enjam ýörite gurşawda ulanmak üçin amatly (kiçi ýer, elektrik üpjünçiligi ýok, ulag bilen oturdylan interferometr bu ýere girip bilmez).Elektron garşy çäreleri, analog signallary gaýtadan işlemek, güýç güýçlendirmek, ýörite antenna dizaýny we beýleki köp sanly ösen tehnologiýalary öz içine alýan analog radio tehnologiýasynyň giňişleýin ulanylyşy bolup, simsiz uzakdan dolandyryş enjamynyň partlaýjy serişdelerini ýerinde ýok etmegiň zerurlygyna uýgunlaşyp biler.Elektron garşy çäreler ulgamynda täze enjam bolup, onuň öndürijilik görkezijileri jemgyýetçilik howpsuzlygy we ýaragly polisiýa bölümleriniň bidüzgünçiliklere gözegçilik, terrorçylyga garşy, partlaýjy zyňmak, esger, jenaýat derňewi we tehniki derňew üçin hakyky zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Iň täze gysyş signal tehnologiýasyny kabul edýär we geçiriji güýç we gysyş aralygy hakyky iş üçin has amatlydyr.

Tehniki spesifikasiýa

No

Ftalap aralygy

Tberlen güýç

Antenna

InterferenceTarget

1

27-72 MGs

15W

J: Giň zolakly monopole hemme taraplaýyn antenna

Oýnawaç uzakdan dolandyrmak

2

136-174MHz

25W

B: Giň zolakly monopole hemme taraplaýyn antenna

VHF senagat we raýat uzakdan dolandyryş

3

315-470MHz

15W

C: Giň zolakly monopole hemme taraplaýyn antenna

UHF senagat we raýat uzakdan dolandyryş

4

758-803MHz

35W

Gurlan massiw ugrukdyryjy antenna

5

870-880MHZ

35W

850MHz Interkom, CDMA800MHz

6

930-960MHz

35W

DCS1800 / CDMA1900MHz / 4G-TLE

7

1805-1880MHz

50W

3G-W-CDMA, CDMA2000,4G-LTE

8

1880-1920MHz

50W

9

2110-2170MHz

35W

4G

10

2300-2400MHz

35W

WIFI

11

2515-2675MHz

35W

5G

12

3400-3600MHz

50W

5G

13

4800-4960MHz

35w

14

5150-5850MHz

25W

WIFI

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

a9
微 信 图片 _20220216113054
a8
a10
a4
a7

Daşary ýurt sergileri

微 信 图片 _20210426141809
微 信 图片 _20210426141813
图片 36
图片 33

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: