Diwar ulgamynyň üsti bilen stereo diňlemek

Gysga düşündiriş:

Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo häzirki wagtda şuňa meňzeş önümlerde iň täzelenen, diňleýjä bilmek isleýän iň anyk ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.Kontakt mikrofony titremäni eşidilýän sese öwürmek üçin ýörite işlenip düzülen keramiki çüý.Iki sany güýçli geçiriji bilelikde ajaýyp gözegçilik enjamyny öz içine alýar.Polisiýa, türme we aňtaw bölüminde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş

Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo diňleýjä bilmek isleýän iň aýdyň ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.

Tehniki spesifikasiýa

Ölçegi

MCU (esasy dolandyryş bölümi): 131 × 125 × 42mm;41 × 18 × 15mm

Jemi agram

956g

Elektrik üpjünçiligi

Gurlan 9V batareýa

Batareýanyň iş wagty

Ordingazga almazdan 5 sagat;Ordingazga almak bilen 4 sagat

Ses giriş

Çep we sag goşa ýol

Ses çykarylyşy

Çep we sag çykyş bir wagtda, ýa-da çep we sag çykyş aýratynlykda

Ses sazlamak

Düzeltmek, pes ýygylyk, ýokary ýygylykly süzgüç sazlamak

we ses sazlamak

Nauşnik çykyşy

3.5 ”standart interfeýs

Çykyş

Gurlan ýazgy moduly, USB daşarky ýazgy ýady bilen hakyky wagtda ýazgy

Memoryazga almak

16 Gb (takmynan 500 sagat ýazgy)

Önümiň ulanylyşy

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

图片 3
图片 4
图片 10
图片 12
图片 13
微 信 图片 _20210519141143
Bu jiangsu zawodymyz. Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Meýdany 23300㎡. Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

Okuw we sergiler

图片 25
图片 26
图片 41
图片 35

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: