Reňk pes yşykly gijeki görüş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Bu gijeki görüş enjamy gündizine ýokary kesgitli şekilleri hödürleýär we pes ýagtylyk we gijeki şertlerde iň oňat işleýär.Biz Hytaýda öndüriji, zawodymyz bäsdeşlik ukybyna eýe.Hünärmen we aýda 100 toplum önüm bermäge, 20 iş gününiň içinde ibermäge ukyply.Müşderilerimize gönüden-göni haryt satýarys, bu aralyk çykdajylary aýyrmaga kömek edip biler.Biz öz güýjümiz we artykmaçlyklarymyz bilen ynanýarys, size güýçli üpjünçi bolup bileris.Ilkinji hyzmatdaşlyk üçin size arzan bahadan nusgalary hödürläp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Model : HW-CSYS-

Bu gijeki görüş enjamy gündizine ýokary kesgitli şekilleri hödürleýär we pes ýagtylyk we gijeki şertlerde iň oňat işleýär.

Wideo

Önüm suratlary

微 信 图片 _20210819140730
33 1333

Aýratynlyklary

Atyşsurats300 metr(gije)

Spesifikasiýa

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

图片 1
微 信 图片 _20210706094556
图片 8
微 信 图片 _20211116133609

Sergiler

3
2
微 信 图片 _20210805151703
微 信 图片 _20210805151645

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: