Kazyýet sahnasynyň ýagty çeşmesi

Gysga düşündiriş:

Iň ösen ýeke tolkun uzynlygy täze ýagtylyk çeşmesini kabul ediň, çykýan ýagtylygyň ýokary arassalygy, güýçli gönüden-göni, birmeňzeş nokat, giň ýagtylyk proýeksiýasy, reňk süzgüji, reňk tapawudy ýok, birmeňzeş yşyklandyryş üpjün edip biler. Görüş päsgelçiliksiz arassalaň, ýeňil we göçme, aňsat zarýad beriň we ulanyň, ýadyň täsiri ýok.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önüm suratlary

微 信 图片 _20210915154647
3
微 信 图片 _20210915162052
4

Düşündiriş

Iň ösen ýeke tolkun uzynlygy täze ýagtylyk çeşmesini kabul ediň, çykýan ýagtylygyň ýokary arassalygy, güýçli gönüden-göni, birmeňzeş nokat, giň ýagtylyk proýeksiýasy, reňk süzgüji, reňk tapawudy ýok, birmeňzeş yşyklandyryş üpjün edip biler. Görüş päsgelçiliksiz arassalaň, ýeňil we göçme, aňsat zarýad beriň we ulanyň, ýadyň täsiri ýok.

Arza

Göz gözleginde, maksatlaýyn gözlegde giňden ulanylýar we surat subutnamalaryny yşyklandyrmak üçin gönüden-göni ulanylyp bilner. Barmak yzlary, aýak yzlary, gan bellikleri, süýümler, gan, sperma tegmilleri, adam dokumasynyň suwuklygy, neşe serişdeleri, pestisidler, partlaýjy galyndylar we wakanyň bolan ýerinde beýleki subutnamalar Awariýa. Bu jenaýatçy tehniki işgärleriň jenaýat derňewiniň hakyky söweş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň amatly göçme derňew çyrasydyr.

Tehniki spesifikasiýa

▶ Lightagtylyk çeşmesi: Ak çyra: CREE T6 10W LED

Beýleki zolak: 3W LED

▶ Batareýa: 18650 litiý batareýa

▶ Tolkun uzynlygy: 620nm, 455nm,365nm, 585nm 470nm 530nm 395nm ak çyra

▶ Batareýanyň ömri: ak çyra 2s

▶ Material: Awiasiýa derejeli alýumin garyndysy 6061-T6

Face faceerüsti bejermek: Galyň anodiki gaty okislenme, lal gara.

Ize Ölçegi: φ33 (kelle) * φ28 (tutawaç) * 175mm

Ight Agramy: ýeke 235G (batareýa girýär)

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

11
12
微 信 图片 _20210706094556
微 信 图片 _20210706094624
微 信 图片 _20210507162832

Daşary ýurt sergileri

2
1
微 信 图片 _20210426141809
微 信 图片 _20210426141813

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: