EOD roboty

Gysga düşündiriş:

EOD robot ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Jübi robot korpusy guty, elektrik hereketlendirijisi, hereketlendiriji ulgam, mehaniki gol, bäşik kellesi, gözegçilik ulgamy, yşyklandyryş, partlaýjy maddalaryň bazasy, zarýad berilýän batareýa, çekiji halka we ş.m. mehaniki gol uly gol, teleskopik gol, kiçi gol we manipulýator.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.Dolandyryş ulgamy merkezi dolandyryş ulgamyndan, dolandyryş gutusyndan we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Wideo

Model: HW-18

EOD robot ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.

Jübi robot korpusy gutydan, elektrik hereketlendirijisinden, hereketlendiriji ulgamdan, mehaniki goldan, bäşik kellesinden, gözegçilik ulgamyndan, yşyklandyryşdan, partlaýjy maddalary bozýan bazadan, zarýad berilýän batareýadan, çekiji halka we ş.m.

Mehaniki gol uly gol, teleskopiki gol, kiçi gol we manipulýatordan durýar.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.

Dolandyryş ulgamy merkezi dolandyryş ulgamyndan, dolandyryş gutusyndan we ş.m.

Önüm suratlary

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

图片 1
微 信 图片 _202111161336101
图片 15
微 信 图片 _202111161336103

Sergiler

图片 21
图片 22
IPAS 2018 Eýran-4
IPAS 2018 Eýran-1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: