Göçme lazer ses gözegçilik ulgamy

Gysga düşündiriş:

Bu gözegçilik ulgamy, aýna penjiräniň gara deşiginiň meselesini netijeli ýeňip geçýän we penjiräniň üsti bilen nyşany synlamagy amala aşyrýan täze üçünji nesil lazer diňlemek tehnologiýasyny kabul edýär.Pes sesiň we impedans nyşanynyň kiçijik titremesini yzygiderli kesgitlemek arkaly ses signalyny wepalylykda dikeldip biler.Adamy uzak aralykdan netijeli diňlemek üçin ýapyk, ýarym ýapyk penjire gurşawynda ýa-da açyk ýerde ulanmak ýerliklidir.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş

Bu gözegçilik ulgamy, aýna penjire meselesini netijeli ýeňip geçýän täze üçünji nesil lazer diňlemek tehnologiýasyny kabul edýär'gara deşik we nyşany penjireden synlamaga düşüniň.Pes sesiň kiçijik titremesini we impedans nyşanyny yzygiderli kesgitlemek arkaly ses signalyny wepalylykda dikeldip bilert.Adamy uzak aralykdan netijeli diňlemek üçin ýapyk, ýarym ýapyk penjire gurşawynda ýa-da açyk ýerde ulanmak ýerliklidir.

Aýratynlyklary

1. Goşa kanal tehnologiýasy ilki bilen halkara derejesinde öňe sürülýär.

2. Toplumlaýyn dizaýn, götermek üçin göçme.

3. Köpugurly iş terminaly.

4. Giň gerimli dürli habar beriş serişdelerine ajaýyp okamak.

5. Gijeki görüş amallary.

6. Uly maglumat saklaýyş kuwwaty.

7. Uzak möhletli meýdan işleri üçin amatly.

Spesifikasiýa

Iş aralygy

30 ~300 metr

Iş maksady

saklanylýan sahnada kiçi akustiki impedans obýektleri

Maks.täsirli saklamagyň hadysa burçy

≥ degree 30 dereje

Ölçeg sesiniň iň pes intensiwligi

≤55dB

Peseltme derejesi

≥98%

Ekran

Ölçegi

5.0 dýuým

Karar

800 * 480

Operasiýa ulgamy

Android 6.0

Içerki ammar

2 Gb

Oryat

128 Gb

Saklamak tertibi

ses we wideo sinhronizasiýa / sikl saklamak

Saklaýyş ýygylygy

Saýlamak üçin 5, 10, 15 ýa-da 30 minut

Elektrik üpjünçiligi

Goýlan batareýa ýa-da AC220v

Üznüksiz iş wagty

Ors4 sagat (bir batareýa)

Hoster eýesi agramy

.57.5kg

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2008-nji ýylda Pekinde Hewei Yongtai Technology Co., LTD döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny işläp düzmek we işlemek, esasan jemgyýetçilik howpsuzlygy kanunlaryna, ýaragly polisiýa, harby, gümrük we beýleki milli howpsuzlyk bölümlerine hyzmat edýär.

2010-njy ýylda Guannan şäherinde Jiangsu Hewei polisiýa enjamlaryny öndürýän kärhana LTD döredildi. 9000 inedördül metr ussahana we ofis binasy Hytaýda birinji derejeli ýörite howpsuzlyk enjamlary gözleg we ösüş bazasyny gurmagy maksat edinýär.

2015-nji ýylda Şençzhenen şäherinde harby-polisiýa gözleg we ösüş merkezi döredildi. Specialörite howpsuzlyk enjamlaryny ösdürmäge gönükdirilen 200-den gowrak hünär howpsuzlygy enjamyny döretdi.

微 信 图片 _202202161130542
微 信 图片 _20220216113054
微 信 图片 _202202161130541
微 信 图片 _202202161015576

Daşary ýurt sergileri

DST 2018 Taýland
DSA 2017 Malaýziýa-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: